Декларация за поверителност

Basein.bg гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Basein.bg се задължава да не редактира или разкрива лична информация без изрично предварително разрешение на потребителите, освен в случаите, когато трябва да се подчини на законова процедура.